• Κέντρο των Επιστημών Αποκατάστασης, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο του Manchester
  • Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρείο Πόνου, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Ιατρείο Πόνου, ΠΓΝ Πειραιά 'Τζάνειο'
  • Τομέας Μυοσκελετικού, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Αθήνας
  • Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Μεταπτυχιακό στην Αντιμετώπιση του Πόνου