Το Κέντρο έχει στο παρελθόν συμμετάσχει (βλέπε Δημοσιεύσεις) αλλά και εξακολουθεί να συμμετέχει σε σημαντικά ερευνητικά προγράμματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Συγκεκριμένα, ερευνητικά προγράμματα βρίσκονται σε εξέλιξη με αναγνωρισμένους ερευνητικούς φορείς όπως είναι η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Manchester, το Ιατρείο Πόνου του Π.Γ.Ν. Πειραιά 'Τζάνειο', η Εταιρεία Ορθοπεδικών της Κύπρου καθώς και ο Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Κύπρου.

Τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα

"Η μεταβολή της ποιότητας ζωής ασθενών με χρόνιο πόνο (μυοσκελετικό - νευροπαθητικό) πριν και μετά από θεραπεία στα Ιατρεία Πόνου"
Συνεργαζόμενοι φορείς:

  • Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρείο Πόνου, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Ιατρείο Πόνου, ΠΓΝ Πειραιά 'Τζάνειο'
  • Κέντρο Έρευνας & Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας

 

"Η επίδραση θεραπευτικών πρωτοκόλλων φυσικοθεραπείας στην οσφυαλγία: Συγκριτική μελέτη μεταξύ διαφορετικών πρωτοκόλλων παθητικών χειρισμών, άσκησης, ηλεκτροθεραπείας, και κλασσικής ιατρικής φροντίδας"
Συνεργαζόμενοι φορείς:

  • Εταιρεία Ορθοπεδικών Κύπρου
  • Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Κύπρου
  • Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού
  • Κέντρο Έρευνας & Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας

 

"Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και θεραπεία χρόνιων μυοσκελετικών προβλημάτων: εγκυρότητα και αξιοπιστία διεθνών εργαλείων και κλιμάκων"
Συνεργαζόμενοι φορείς:

  • Κέντρο των Επιστημών Αποκατάστασης, Πανεπιστήμιο του Manchester (Centre for Rehabilitation Science)
  • Κέντρο Έρευνας & Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας