Τεχνικές θεραπείας και αποκατάστασης
Εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες τεχνικές αποκατάστασης
 • McKenzie: Μηχανική διάγνωση και θεραπεία σπονδυλικής στήλης
 • Trigger Points
 • Myofacial Release
 • Maitland: Κινητοποίηση περιφερικών αρθρώσεων και σπονδυλικής στήλης
 • Manipulation: Κινητοποιήσεις περιφερικών αρθρώσεων
 • P.N.F.: Ιδιοδεκτική νευρομυϊκή διευκόλυνση
 • Stretching
 • Τεχνική strain counter strain
 • Cyriax
 • Neural tissue mobilization: Κινητοποίηση νευρικού ιστού

Μετεγχειριτική αποκατάσταση
Μετεγχειριτική αποκατάσταση σε:
 • Αρθροσκοπίσεις
 • Συνδεσμοπλαστικές (π.χ. Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος)
 • Τενοντομεταφορές
 • Τενοντοσυρραφές
 • Τενοντοεπιμηκύνσεις
 • Μικροχειρουργικές Επεμβάσεις
 • Κήλες Μεσοσπονδυλίων Δίσκων
 • Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος - Ισχίου - Αγκώνος - Ώμου
 • Οστεοσυνθέσεις